Recension av Pia Gillsäters debutroman.

Spåren Förskräcker, människor under upphandling.

Författare: Pia Gillsäter

Förlag: CKM

Antal sidor: 179

Äntligen har den kommit, boken många längtat efter! En roman som handlar om det som hände när folkhemmet såldes ut. En roman om tiden då rykten svirade, oron växte och nya ord som konkurrensutsättning, anbud, privatisering och effektivisering fyllde medvetandet.

Pia Gillsäters debutroman är något så ovanligt som en arbetsplatsroman som utspelar sig på mellanchefnivå. Mellancheferna har så vitt jag känner till aldrig tidigare kommit till tals och dock var de en hårt drabbad grupp under nittiotalets samhällsomvandling. Det var cheferna som inte hade någon kontroll över utvecklingen men avkrävdes det fulla ansvaret i förhållande till alla som råkade illa ut bland såväl personal som kunder (resenärer, klienter, patienter…).

Boken är lättläst, realistisk in i minsta detalj och späckat med information. För alla oss luttrade pendelresenärer är det spännande att få inblick i något av allt det som händer bakom kulisserna, inte bara i övergångstider utan även den bistra vardagen. Efter att ha läst boken vet vi vad lövhalka, frusna kopplingar, eldsprutande kontakter och mycket annat kan ställa till med för folket som jobbar med tågen och för oss som reser med dem.

”Spåren förskräcker” handlar om tiden omkring upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm och platsen är ledningsgruppen på Stockholms Central. Det var på den tiden då grunden lades för långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna som många ställer sig så frågande till i dag. Det var den gången alla vi som arbetade inom den offentliga sektorn hängdes ut i massmedier som icke-produktiva och parasiterande på samhällsekonomin.

Själv arbetade jag inom sjukvården och känner igen mig i många av romanens dialoger och funderingar. Även jag hade en chef som började tala om min arbetsplats sen många år som sin egen lilla baby (det är tydligen en mycket användbar metafor för de mest osannolika företeelser, se vidare Pia Gillsäters roman).

Vi behöver många flera romaner som belyser den tiden från olika håll. Men tills vidare kan vi glädjes åt Pia Gillsäters roman som utkommer under maj månad och kan beställas direkt från förlaget: CKM, office@ckm.se eller på telefon: 08-651 39 70.

2 juni 2004
Esther Hansen