En pilgrimsvandring i Södertäljetrakten

Det har blivit populärt med pilgrimsvandringar. I Kyrkans Tidning nr 32/33 skriver prästen Hans-Erik Lindström: Pilgrimen …(ser) i det synliga landskapet tecken på det osynliga. Att leva i insikten om att han har en osynlig medvandrare på vägen och använda sig av den inre vandringsutrustningen som heter bön, meditation och tystnad, men också av samtal och möten med andra.

Utan prästerlig ledning beger vi oss frimodigt ut på en egen pilgrimsvandring i det vackra sörmländska kulturlandskapet söder om Södertälje. Det faller sig naturligt att börja vid Rudolf Steiner seminariet. I sin egen ”Guide till antroposofiska verksamheter i Järna” presenteras den antroposofiska provinsen i Ytterjärna som är ett själens landskap. Guideboken finns att köpa i affären Robygge mitt i området och med den till hands vandrar vi runt och njuter av de sällsamt vackra byggnaderna. Vi slår oss ned vid Järnafjärden med vad vi tror är världens vackraste reningsverk bakom oss. Vi njuter av fågelsången, sol, vind och vatten, läser högt ur guideboken och bara ÄR.

Man kan utan vidare stanna här hela dagen men vi är på vandring så efter en tid går vi till Linas café i kulturhuset och dricker förmiddagskaffe innan vi på stiger och grusvägar letar oss fram till Ytterjärna kyrka.

Kyrkan ligger högt med utsikt över vattnet och det kringliggande landskap. Själva kyrkan är låst men vi läser på tavlan utanför att de äldsta delarna av kyrkan är från 1200-talet. En minneslund sydväst om kyrkan har bänkar lämpliga för meditation. Fram för oss har vi ett stort järnsmideskors och där bortom syns fjärden. Vi läser pånytt pilgrimsvandringens sju nyckelord: 1. Långsamhet. 2. Frihet. 3. Enkelhet. 4. Tystnad. 5. Bekymmerslöshet. 6. Delande. 7. Andlighet.

Vi samtalar om vad orden betyder för oss och stannar sedan i tystnad.

När det är läge att fortsätta går vi tvärs över kyrkogården och hittar en skogsstig ned till grusvägen vi vill fortsätta av. Landskapet är det svenska sommarlandskapet när det är som bäst och vi upplever till fullo vandrandets glädje.

Nästa etappmål är Saltå kvarn. Vi går utan karta men kyrkorna och kvarnen syns markant i landskapet och det är ganska enkelt att hitta småvägarna som ledar oss dit. Saltå kvarn är Sveriges enda biodynamiska kvarn och runt den har ett helt samhälle växt upp som visar tydliga tecken på sin samhörighet med antroposoferna. Här ligger även ett kapell med en församling som kallar sig kristensamfundet och finns med på listan över verksamheter med antroposofisk anknytning. Intill ån ligger Saltå café där vi äter en sallad gjort på områdets egna biodynamiska grönsaker.

En gångbro över E4, Järnabron, ledar oss vidare på gångstigen mot Överjärna kyrka, som är vårt slutmål. Promenaden från kulturhuset i Ytterjärna till kyrka i Järna lär kunna klaras av på en timme men för oss har det tagit nästan hela dagen. Ändå är vi trötta och mätta på intryck då vi tacksamt sätter oss tillrätta i Överjärna kyrka, som visar sig vara öppen. En stunds meditation i det vackra kyrkorummet är en gudagåva. Kyrkan är en systerkyrka till Ytterjärnas och de äldsta delarna är från 1175. En broschyr om kyrkan finns att tillgå för den intresserade.

Efter avslutad vandring kan vi konstatera att detta tål att göra om många gånger. Vandringen kan varieras på många sätt och till exempel kombineras med en gudstjänst i någon av kyrkorna, en guidad vandring på Rudolf Steinerseminariet eller någon föreställning i kulturhuset.

2004-08-09
Esther Hansen